Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych

Praktyczna publikacja, na którą składają się opisy możliwych do realizacji, różnorodnych, sprawdzonych w praktyce polskich samorządów praktycznych działań i rozwiązań z zakresu czterech obszarów tematycznych projektu:

  • Odpady: zrównoważona gospodarka odpadami; 
  • Woda: zrównoważona gospodarka wodami opadowymi; 
  • Zieleń: ochrona bioróżnorodności, rozwój i utrzymanie terenów zieleni; 
  • Energia: efektywność energetyczna i OZE.

Publikację kierujemy przede wszystkim do:

  • urzędników i decydentów z samorządów gmin;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działań dot. zrównoważonego rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Dobre praktyki opisane w publikacji były prezentowane na konferencji Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych w Krakowie, w dniach 16-17 maja 2024 r.

Publikacja powstała w ramach projektu Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

logotyp

Kierownica roweru z zawieszoną skrzynką wypełnioną żonkilami.

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

„Zielony Lider” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także skutecznym pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na ich realizację. W latach 2021-2023, w programie udział wzięło ponad 150 osób z 52 gmin z całej Polski. Obecnie trwa rekrutacja do czwartej edycji programu.

Czytaj dalej

Pytamy o zielone

Zachęcamy do udziału w akcji obywatelskiej „Pytamy o zielone”. Celem akcji jest zadawanie pytań i działanie na rzecz środowiska tak, by stało się ono priorytetem w programach kandydatów i kandydatek przed wyborami samorządowymi 2024 r. Czytaj dalej

roślinki wyrastające z monet

Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO

Zapraszamy do zgłoszeń do ogólnopolskiej sieci doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Nabór uzupełniający trwa do 31.03.2024 r.

Czytaj dalej

Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję w całości poświęconą przykładom działań, jakie już są i mogą być podejmowane lokalnie na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, zwłaszcza w obszarze zarządzania zielenią i wodami opadowymi. Czytaj dalej

Seria szkoleń dla doradców ds. neutralności klimatycznej

Nie masz możliwości udziału w rozbudowanych, całorocznych programach szkoleniowych jak np. Zielony Lider? Szukasz wiedzy w pigułce, która pozwoli Ci sprawnie poruszać się w tematyce neutralności klimatycznej, transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu, czy ochrony bioróżnorodności na poziomie lokalnym? Zapraszamy do udziału w naszym nowym programie szkoleniowym. Czytaj dalej

budynek zabytkowy

FuturHist – Trwałe zabezpieczenie budynków zabytkowych w oparciu o indywidualnie opracowane zestawy interwencji

W styczniu 2024 r. rozpoczęliśmy czteroletni projekt w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont Europa. Projekt dotyczy zwiększania efektywności budynków historycznych. Ma komponent zarówno badawczy (opracowanie rozwiązań w zakresie doboru materiałów i technologii), jak i wdrożeniowy (testowanie tych rozwiązań w budynkach w Krakowie, Kordobie, Edynburgu i Linköping). Czytaj dalej