Woda z kranuWoda – z kranu. Butelki – zwrotne. Opakowania – wielorazowe. Od października 2014 do stycznia 2016 r realizowaliśmy projekt promujący racjonalne i innowacyjne podejście do kwestii opakowań w polskich miastach.

Kartony, torebki, tacki, folie, puszki i butelki – wraz ze wzrostem konsumpcji, rośnie ilość zużytych (najczęściej jednorazowych) opakowań. Symbolicznym przykładem obrazującym ten problem, jest woda butelkowana, której sprzedaż w Polsce stale się zwiększa (nawet o kilka – kilkanaście proces w skali roku). Już dziś statystyczny Polak/Polka wypija ok. 90 litrów wody butelkowanej rocznie.

Dlatego celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „Woda wolna od butelek. Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie zmniejszania korzystania z wody w opakowaniach jednorazowych”, była promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji miejskich oraz firm w polskich miastach.

Podczas zaplanowanych działań sprawdziliśmy m.in.:

 • czy Polacy piją wodę z kranu?
 • co zrobić, aby na rynku było więcej opakowań zwrotnych i wielorazowych?
 • w jaki sposób miasta i firmy radzą sobie z gospodarowaniem opakowaniami?
 • gdzie szukać inspiracji i innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze?

Zrealizowaliśmy:

 • badanie na temat podejścia polskich konsumentów do wody w opakowań (01.2015);
 • edukacyjna strona internetowa poświęcona tematyce wpływu opakowań na środowisko przyrodnicze (03.2015);
 • akcja mapowania punktów gastronomicznych, w których można zamówić wodę z kranu;
 • warsztaty wypracowywania innowacyjnych sposób gospodarowania opakowaniami w polskich miastach i firmach z wykorzystaniem Piramidy VISIS (05.2015 oraz 11.2015);
 • 3 edycje Akademii Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju (05.2015 oraz 11.2015) poprzedzone e-learningiem.

Pilotażowe działania objęły Kraków, Łódź i Warszawę. Patronat medialny: portal E-odpady, Portal Samorządowy i Logistyka Odzysku.

Promocja picia wody z kranu, obok propozycji wprowadzania butelek zwrotnych i wielorazowych, stanowi oś naszej współpracy z samorządami, wodociągami, przedsiębiorstwami oczyszczania oraz producentami wód i opakowań.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych możemy wesprzeć Państwa poprzez:

 • pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych i promocyjnych, w tym dot. zrealizowanych badań;
 • współpracę medialną przy promocji wody z kranu oraz działań środowiskowych związanych ze zmniejszeniem wpływu na środowisko wody butelkowanej;
 • aktywną, bezpłatną promocję instytucji, podmiotów i miejsc serwujących wodę z kranu – m.in. z wykorzystaniem interaktywnej mapy internetowej i aplikacji mobilnej;
 • pomoc w organizacji wydarzeń promujących kranówkę
 • organizację spotkań i warsztatów międzysektorowych, poświęconych zrównoważonej gospodarce odpadami opakowaniowymi z udziałem kluczowych interesariuszy
 • wsparcie merytoryczne i kontakt z ekspertami zajmującymi się badaniami wody

Projekt Woda wolna od butelek, dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści raportu odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

Aktualności